Demokrasi

Click here to see out online tuition demo
6.1: Mematuhi peraturan dan undang-undang

Mematuhi peraturan dan undang-undang

Erti:
Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di masa seseorang itu berada.

Kata Kunci

  • Menerima peraturan dan undang-undang yang ditetapkan - (apa?)
  • Mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan - (apa?)
6.2: Kebebasan bersuara

Kebebasan bersuara

Erti:
Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman.

Kata Kunci

  • Bebas berucap dengan batasan demi menjaga keselamatan
  • mengeluarkan fikiran dengan batasan demi menjaga keselamatan
6.3: Kebebasan beragama

Kebebasan beragama

Erti:
Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntakkan dalam Perllembangan Malaysia.

Kata Kunci

  • Bebas menganut agama seperti peruntukan dalam Perlembangaan Malaysia
  • Bebas mengamalkan agama seperti peruntukan dalam perlembangaan Malaysia
6.4: Penglibatan diri dalam pembangunan negara

Penglibatan diri dalam pembangunan negara

Erti:
Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan, undang-undang dan Perlembangan Malaysia.

Kata Kunci

  • Bebas melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan negara
  • Pastikan aktiviti mematuhi peraturan, undang-undang dan Perlembagaan Malaysia
6.5: Sikap keterbukaan

Sikap keterbukaan

Erti:
Bersedia memberi dan menerima pandangan, pembaruan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia.

Kata Kunci

  • Sedia memberi pandangan, pembaharuan dan kritikan
  • Sedia menerima pandangan, pembaharuan dan kritikan

SPM Physics in 3 Days