Hak Asasi Manusia

Click here to see out online tuition demo
5.1: Melindungi hak kanak-kanak

Melindungi hak kanak-kanak

Membela dan memberi naungan kepada kanak-kanak

Memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan yang sempurna

5.2: Menghormati hak wanita

Menghormati hak wanita

Melindungi wanita (sbg penyumbang bangunkan keluarga, masyarakat & negara)

Mengiktiraf wanita (sbg penyumbang bangunkan keluarga, masyarakat & negara)

5.3: Melindungi hak pekerja

Melindungi hak pekerja

Menghormati dan menghargai golongan pekerja

mengiktiraf perkhidmatan/ jasa/ sumbangan pekerja dim pembangunan negara

5.4: Menghormati hak golongan kurang berupaya

Menghormati hak golongan kurang berupaya

Memberi layanan bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak bcrasa tersisih

Mengiktiraf golongan ini sebagai insane ciptaan tuhan

5.5: Melindungi hak pengguna

Melindungi hak pengguna

Membela hak untuk menjadi pengguna yang beriimu/ tidak mudah dieksploitasi

Memelihara hak pengguna utk mendapat perkhidmatan / barangan yg berkualiti

SPM Physics in 3 Days