Keamanan dan Keharmonian

Click here to see out online tuition demo
7.1: Hidup bersama secara aman

Hidup bersama secara aman

Hidup berbaik baik antara satu sama lain

Mengutamakan kedamaian dan keharmornian hidup (tanpa mengira agama, bangsa, budaya)

7.2: Saling membantu dan bekerjasama

Saling membantu dan bekerjasama

Usaha baik dilakukan bersama (pada peringkat individu/ komuniti/ negara)

Usaha yang membina dilakukan bersama (pada peringkat individu/ komuniti/negara)

7.3: Saling menghormati antara Negara

Saling menghormati antara Negara

Menghargai hubungan antara negara utk menjamin kesejahteraan ……..

Memuliakan hubungan antara negara utk menjamin kesejahteraan ……..

SPM Physics in 3 Days